Drejtor/e Marketingu

Pajtoni Group, operon në tregun shqiptar nga vitit 2007, në fushën e ndërtimit, real estate, retail, dhe jo vetëm.

Në kuadër të zgjerimit të veprimtarisë si dhe projekteve, aktualisht jemi në kërkim të një “Drejtor/e Marketingu”.

Adresa : Autostrada Tiranë Durrës, km 1, Pajtoni Business Center

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore : (listuar më të rëndësishmet)

 1. Harton dhe zbaton strategji gjithëpërfshirëse të marketingut për të krijuar njohje për veprimtarinë e grupit;
 2. Mbikëqyr punën në departamentin e marketingut dhe jep udhëzime specialistëve në varësi;
 3. Planifikon dhe ekzekuton fushata për promovimin e kompanive të grupit, lancimin e projekteve të reja etj;
 4. Monitoron ecurin e departamentit dhe përgatit raportin e performancës për Manaxhimin;
 5. Kryen hulmutime të vazhdueshme në treg, për të krijuar, ndjekur startegji sa më efikase për marketimin kompanive të grupit;
 6. Koncepton/krijon buxhetin e departamentit të marketingut;
 7. Përfaqëson kompaninë në marrëdhëniet me palë të treta të ndërlidhura me proceset e marketingut (agjensitë mbështetëse);

Kriteret dhe kualifikimet : 

 1. Eksperiencë e mëparshme si Drejtor Marketingu (eksperienë e preferueshme në Retail, Real Estate);
 2. Diplome Universitare në Menaxhim, Marketing;
 3. Aftësi të shkëlqyera komunikuese
 4. Njohje shumë të mirë të gjuhës angleze;

Ne ofrojmë :

 1. Ambient pune komod dhe dinamik;
 2. Mundësi për rritje dhe zhvillim brenda grupit;
 3. Trajnime të vazhdueshme;
 4. Transport i siguruar nga kompania;
 5. Paketë shërbimesh të kujdesit shëndetesor;

Aplikimi;
Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë duke dërguar CV-të e tyre pranë email-it [email protected] duke specifikuar në Subjekt të e-mail-it emrin e pozicionit.

Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.

 

Afati i aplikimit :

Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë, CV e tyre brenda datës. 15.12.2023

© 2021 Kron All Right Reserved