ARKITEKT/E SENIOR

KRON Construction është një kompani ndërtimi, projektimi dhe menaxhimi që operon në treg prej vitit 2007. Kompania jonë udhëhiqet nga një staf ekspertësh dhe profesionistësh që i janë dedikuar sfidave më inovatore në ndërtim. Kron është pjesë e grupit “Pajtoni”, me seli në qendrën tregtare “Pajtoni Center” në autostradën Tiranë-Durrës, rruga dytësore, km1.

Pozicioni: Arkitekt Senior

Departamenti: Arkitekturës

Vendndodhja: Tiranë

Përmbledhja e Pozicionit: Si Arkitekt Senior ti je përgjegjës per koordinimin e zyres së arkitektures si dhe për hartim/planifikimin duke marrë parasysh funksionalitetin e projektit.

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 1. Projekton dhe planifikon afatet e dorëzimit të projektit të arkitekturës dhe mbikqyr fazat e zbatimit të projektit;
 2. Ndjek aplikimet për leje Ndërtimi në institucionet përkatëse duke qënë i përditesuar vazhdimisht me legjislacionin sektorial të planifikimit dhe zhvillimit të territorit si dhe legjislacionin e ndërtimit;
 3. Siguron që çdo koncept, skicë arkitekturore është kuptuar drejtë për fazën e zbatimit;
 4. Rishikon skicat që të jenë në përputhje me planin e përgjithshëm teknik të ndërtimit;
 5. Përgatit plane të detajuara, të cilat tregojnë saktësisht se si do të ndërtohet struktura, duke perfshirë informacione teknike, ose specifikime, të materialeve të përdorura dhe metodat e instalimit;
 6. Administron projekte të ndryshme dhe ndërton plane pune dhe kujdeset për mbarëvajtjen e projekteve në të gjitha fazat e projektimit, nga projekt ide-ja deri në projekt zbatim;
 7. Bashkëpunon me stafin e inxhinierëve, planifikuesit urbane, kontraktorët, dhe arkitektë në varësi duke ndërtuar marrëdhënie të mira bashkëpunimin më të gjitha palët e përfshira në projekt;
 8.  Ndjekë rregullisht mbledhjet në zyrë si dhe jashtë saj me projektues të tjerë;
 9. Ndjek ecurinë dhe zhvillimin e stafit në varësi, siguron asistencë teknike, monitoron progresin e punës dhe bën vlerësimin e performances së tyre.

 Kualifikimet dhe Kërkesat:

Edukimi:     – Diplomë në Arkitekture.

Eksperienca:     – Eksperiencë pune 10 vite si Arkitekt.

Aftësi të tjera:

 • Të ketë njohuri shumë të mira të të gjithë fazave të projektimit, nga projekt ide-ja deri në projekt zbatim;
 • Të ketë njohuri shumë të mira të gjithë proçedurave të aplikimit online për leje të fazave të ndryshme (Leje Zhvillimi, Leje Ndërtimi etj)
 • Të disponojë Licencën përkatëse;
 • Aftësi të shkëlqyera drejtuese dhe komunikuese;
 • Aftësi të shkëlqyera ndërpersonale;
 • I orientuar në detaje dhe shumë analitik;
 • I drejtuar nga afatet dhe i përkushtuar për sakesinë;
 • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze.

Përfitimet:

 • Një ambient mikëpritës dhe dinamik ku keni mundësi dhe hapësirë për tu rritur profesionalisht;
 • Një pozicion pune tërheqës ku të ofrojmë mundësinë për të qënë pjesë në projekte sfiduese;
 • Mentorim dhe mbështetje për zhvillimin tuaj personal dhe profesional;
 • Paga konkuruese në treg;
 • Kohëzgjatja e punës është 40 orë në javë (fundjava pushim);
 • Transporti i ofruar nga kompania;
 • Benefite të tjera sipas “Politikës së Benefiteve dhe Kompesimit”;

Mënyra e aplikimit:

Të interesuarit të dërgojnë Cv dhe album të punimeve në adresën: [email protected]  (duke specifikuar në subjekt të e-mail-it emrin e pozicionit)

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

 

© 2021 Kron All Right Reserved