Inxhinier Hidroteknik

Kron Construction Shpk është pjesë e “Pajtoni Group”, një kompani ndërtimi, projektimi dhe menaxhimi që operon në treg prej vitit 2007.

Vendi i punës :Tiranë, Autostrada Tiranë Durrës km.1, Qendra Pajtoni

 Detyrat dhe përgjegjësit kryesore :

 • Ndjekja e punimeve hidroteknike në faza, nga projekt ideja – zbatim – kolaudim.
 • Mbikqyr punën e nënkontraktorëve ne terren duke siguruar respektimin e parametrave te përcaktuara në projekt;
 • Pergatitjen e dokumentacionit te nevojshem tekniko –ligjor për marrjen e lejeve në institucionet vendore.
 • Ndjek dhe koordinon punën midis grupeve të ndryshme instalatore ne terren.
 • Kontrollon dhe aprovon llojin dhe cilesine e materialeve që hyjnë në kantier.
 • Harton dhe kontrollon situacionet mujore dhe librezat e masave.
 • Harton dhe mbikqyr mirëmbajtien periodike te sistemit instalimeve hidroteknike gjatë fazës të shfrytezimit.
 • Bashkepunim me Departamente e tjera per mbarevajtjen e punes dhe mbeshtetjen e grupeve te punes ne kantier.

Kualifikimet :

 1. Diplomuar në degën Inxhinieri Hidroteknike;
 2. Eksperience nga 2 – 5 vjet
 3. Njohje të mirë të programeve kompjuterike AUTOCAD;
 4. Njohje të paketes Microsoft office;
 5. Gjuhe e huaj, (Anglisht).
 6. Leje drejtimi automjeti Klasi B

Ne ofrojmë:

 1. Ambient pune komod dhe dinamik;
 2. Mundësi për rritje dhe zhvillim brenda grupit;
 3. Trajnime të vazhdueshme;
 4. Transport i siguruar nga kompania;
 5. Paketë shërbimesh të kujdesit shëndetesor;

Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë duke dërguar CV-të e tyre pranë email-it [email protected] duke specifikuar në Subjekt të e-mail-it emrin e pozicionit.

Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.

Afati i aplikimit:

Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë, CV e tyre brenda dates 31.07.2023.

 

 

© 2021 Kron All Right Reserved